Non sei ancora registrato?  Fallo ora!
CERCA  


Sicko (Sous-titres Français & Anglais - French & English Subtitles)


Sicko (Sous-titres Français & Anglais - French & English Subtitles)

Sicko (2007), by Michael Moore. More on IMDb : http://www.imdb.com/title/tt0386032/ Subtitles synced by me, not written by me.